KODEKSPR.

Społeczna odpowiedzialność public relations

Przestrzeganie zasady, że PR służy prawdzie i w związku z tym posługuje się tylko prawdziwymi informacjami.

Komunikowanie tak, żeby rozumieli to wszyscy odbiorcy.

Nieustannie sprawdzanie czego potrzebują odbiorcy i przekładanie tego na sposób komunikacji i zawartość jej treści.