Kontakt

Związek Firm Public Relations
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa
info@zfpr.pl
tel. 22 555 33 30

O Związku Firm Public Relations

Związek Firm Public Relations działa od 2001 roku jako reprezentacja branży profesjonalnych usług public relations w Polsce i zrzesza wiodące agencje PR. Jest członkiem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Międzynarodowej Organizacji Konsultantów do Spraw Komunikacji (ICCO) oraz Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy. Cele działalności Związku to m.in.: ochrona praw i interesów zrzeszonych w nim członków, reprezentowanie ich wobec organów państwowych i instytucji, dbałość o najwyższe standardy etyczne i zawodowe w oparciu o Kodeks Dobrych Praktyk, Kodeks Etyki PR oraz karty etyczne ICCO.

Od kilkunastu lat ZFPR jest organizatorem Złotych Spinaczy – konkursu promującego najlepsze projekty z dziedziny PR. ZFPR organizuje również branżowe konferencje i prowadzi intensywny program szkoleniowy London School of Public Relations.