O inicjatywie

Z wieloletnich dyskusji na temat etyki w PR jasno wynika, że konieczne jest przyjęcie i wdrożenie kodeksu wyznaczającego uniwersalne normy etyczne dla naszej branży. Dotychczasowe próby nie zakończyły się propozycją rozsądnego usprawnienia żadnego z istniejących kodeksów ani stworzenia nowych norm. Uważamy, że w obliczu fundamentalnych zmian jakie w ostatnim czasie dokonały się na rynku public relations i mediów, jest to konieczne. Postanowiliśmy zatem zrobić pierwszy krok. Wykorzystując nasze długoletnie doświadczenie w prowadzeniu agencji, kierowaniu działami PR w korporacjach i w pracy w branżowych organizacjach – PSPR, ZFPR, Radzie Etyki PR – stworzyliśmy propozycję polskiego Kodeksu Etyki PR. Uwzględnia on wszystko to, co w naszej opinii jest najważniejsze dla zachowania integralności naszego zawodu. Inspirowaliśmy się najlepszymi praktykami międzynarodowymi i uzupełniliśmy treść kodeksu o odniesienia do reguł funkcjonowania dzisiejszego rynku PR i mediów. Uznaliśmy, że dokument powinien być tak krótki jak to tylko możliwe, sformułowany w sposób jednoznaczny i nie pozostawiać żadnych wątpliwości ani możliwości sprzecznych ze sobą interpretacji. Chcieliśmy, żeby był czytelny dla każdego. Jednym słowem, żeby Kodeks był praktyczny. Wierzymy, że branża PR w Polsce jest już na tyle dojrzała, żeby przedyskutować i przyjąć jeden, wspólny dokument, który byłby uznawany i stosowany zarówno przez organizacje branżowe, niezrzeszone agencje public relations jak i działy PR w firmach i organizacjach publicznych oraz indywidualnych PR-owców. Mamy nadzieję, że nasza propozycja przyczyni się do zwiększenia transparentności branży i dalszego jej rozwoju. Piotr Czarnowski i Grzegorz Szczepański

Zostań Sygnatariuszem Kodeksu!

Dzięki podpisaniu Kodeksu:

checkbox

Jasno i przejrzyście wskażesz, jakich zasad przestrzegasz jako specjalista PR

checkbox

Twoje zobowiązanie do przestrzegania Kodeksu będzie ważnym argumentem w sporze z klientem lub pracodawcą, który wymaga działań przekraczających granice etyki public relations

checkbox

Dołączysz do otwartej Listy Sygnatariuszy Kodeksu PR

Sygnatariuszem Kodeksu może zostać każdy specjalista public relations. Podpisanie Kodeksu oznacza deklarację przestrzegania zawartych w nim zasad oraz troski o najwyższe standardy profesjonalizmu w zawodzie PR.

Podpisz Kodeks